ΣΧΕΤΙΚΑ   ΜΕ   ΕΜΑΣ

Η Xpert είναι παράρτημα της Oxigono PLTD.

ελληνόκτητη εταιρία με έδρα στην Ε.Ε.

Δραστηροποιείται από το το 1998 στις νέες τεχνολογίες.

Έδρα: Μπλαγκόεβγκραντ Βουλγαρίας

e-mail: info@xpert.gr

Τηλέφωνο Ελλάδα: 6999533599